Quick Contact

Common Malfunctions in WEBSITEPANEL

                         How to fix WEBSITEPANEL common Errors? 

 

1. בהגדרות האתר ב websites רשום domain.com ללא פרטים והגדרות:
פתרון- הלקוח הקים אתר ב .NET מסויים והעלה לאחר מכן קבצים עם WEBCONFIG המוגדר ל .NET אחר. הדבר משבש את חלון ההגדרות נכנסים לשרת ומשנים גרסת .NET , וחלון ההגדרות ישוב לתקינותו.
2. האתר הוקם אבל רואים אתר אחר ממה שאמור להופיע – כנראה קצר בתקשורת גרם ליצירת האתר ללא BINDINGS:
פתרון- נכנסים לשרת ומוספים את ה IPים ידנית. לאחר מכן דואגים להפעיל את האתר
(START).
3. הדומיין הוקם, אך כשמנסים להקים את האתר מופיעה השגיאה “failed to execute add task” כנראה שוב בגלל בעיית תקשורת, הוקם האתר ב IIS אך לא הוקם ב WSP:
פתרון – נכנסים לשרת, מוחקים את האתר ב IIS. לאחר מכן חוזרים ל WSP ויוצרים את האתר. כעת זה יתאפשר.
Additional Articles
X

Partners

© 2013 XGlobe Online Ltd.