Quick Contact

How to reconfigure a healthy crashplan backup after a server clone

 

 שרת הcrashplan המרכזי מזהה כל שרת לפי הguid של הclient (מזהה יחודי).

כאשר מבצעים שכפול לשרת שמותקן עליו כבר הclient או P2V על מנת שהגיבוי יעבוד תקין בשרת החדש צריך לוודא  לפי חלוקה למקרים הבאים:

1. כאשר השרת החדש מחליף לחלוטין את השרת הישן והשרת הישן הולך להיות מכובה:
אנו רוצים שהשרת החדש ישתלט על הגיבוי.
במידה והשרת הישן עדיין פעיל עם IP אחר שני השרתים יזוהו ע"י crashplan כאותו שרת ולכן כל פעם שרת אחר יעבוד לפי first in first served דבר שיגרום לשיבושים בגיבוי.
בהנחה שהשרת הישן דולק באופן זמני בלבד לצורך גיבוי ואנו לא רוצים שיגבה בכלל, פשוט לכבות את הservice  של crashplan ולעשות לו disable.
השרת החדש יהיה היחידי עם הguid וימשיך לגבות לאותו מזהה של השרת הישן כך שלמעשה הוא ממשיך את הגיבויים מאותה נקודה וניתן לבצע שחזורים של גיבויים ישנים מלפני שהשרת אפילו היה קיים.

2. כאשר השרת החדש הוא שכפול של הישן אך הולך לתפקד כשרת חדש ושונה במקביל לשרת הישן, כלומר שניהם שרתים נפרדים ושונים.
אנו רוצים שהשרת החדש יגובה באופן עצמאי.
צריך לייצר לו guid חדש וכך הcrashplan יזהה אותו כשרת חדש לחלוטין ויתחיל גיבוי חדש (מצריך חיבור של הclient לcrashplan מחדש) בנוסף לשנות את שם השרת בcrashplan לשם השרת החדש.

 

Guid

1. בדיקת guid 
Double click באזור הלוגו בפינה הימנית העליונה פותח את הconsole של הclient, הפקודה guid מציגה את הguid של הclient

1 (4)

2 (3)

3 (2)

2. יצירת guid חדש
הפקודה guid new מייצרת guid  חדש. לאחר מכן לוודא שהם שונים בשני השרתים.
במידה ומייצרים guid חדש לclient לא תהיה גישה ישירה לגיבויים של השרת השני.

Additional Articles
X

Partners

© 2013 XGlobe Online Ltd.