צור קשר

גיבוי לאתר מרוחק
•מידע: פעם ב-24 שעות ישנו גיבוי מידע שמועבר למרכז מידע אחר
•התאוששות: בניית שרת חדש, שחזור, העברת ה-DNS
•ידני

גיבוי + שרת Standby
•מידע: פעם ב-24 שעות ישנו גיבוי מידע שמועבר לשרת פסיבי אחר
•התאוששות: שחזור, העברת הדומיין (DNS)
•ידני

רפליקציה + סנכרון
•מידע: רפלקצית SQL \ שליחת לוגים – או רפליקציית MySQL
IIS / Apache synchronization.
•התאוששות: העברת דומיין
•ידני

רפליקציה + סינכרון + GeoDNS
•מידע: פעם ב-24 שעות ישנו גיבוי מידע שמועבר לשרת פסיבי אחר. אם יש צורך SQL  סנדרטי יכול לקבל שכפול או רפליקצית MySQL. ניתן לשלב עם כל מיני פתרונות תוכנה.
•התאוששות: העברת הדומיין

•העברה לאתר משני - אוטומטי. חזרה לאתר ראשי – ידנית

Active – Active
פתרון ברמה גבוהה יותר.
פתרון זה דורש תכנון ייחודי לכל לקוח ע"מ לאפשר את ההמשכיות העסקית וזרימת מידע ועוד.
שימוש במגוון שיטות עבודה ושילוב בין השיטות הנ"ל.עקוב אחרינו:

שותפים

© 2013 XGlobe Online Ltd.